Bank run

Ὁ γνωστὸς ἱστολόγος Πιτσιρίκος ἔχει ἐπανειλημμένα προτείνει νὰ τιμωρήσουμε τὶς πλέον αἱμοδιψεῖς ἑλληνικὲς τράπεζες μὲ μαζικὴ ἀπόσυρση τῶν καταθέσεών μας, ὁδηγώντας τες σὲ χρεοκοπία.  Λεπτομέρειες στὴν ἀνάρτηση «Είστε να κλείσουμε μια Τράπεζα;» τοῦ Μαΐου 2008, καθώς καὶ στὴν κατὰ δύο χρόνια νεότερη «Την 1η Ιουνίου αποσύρουμε τα χρήματά μας από τις τράπεζες».  Τὴν ἴδια ἰδέα εἶχαν κι ἄλλοι, ἐπώνυμοι καὶ ἀνώνυμοι. Παραλλαγές:

  1. ἀπόσυρση τῶν καταθέσεων ἀπὸ μία μόνο τράπεζα καὶ κατάθεσή τους στὶς ὑπόλοιπες·
  2. ἀπόσυρση τῶν καταθέσεων ταυτόχρονα ἀπὸ πολλὲς τράπεζες·
  3. ἀπόσυρση τῶν καταθέσεων ἀπὸ ὅλες τὶς τράπεζες.

Ἔφθασε λοιπὸν ἡ ὥρα μιᾶς νέας Φιλικῆς Ἑταιρείας; Ζυγώνει ἡ μέρα τῆς Μεγάλης Ἐφόδου (στὰ γκισέ), τῆς ἀποτίναξης τοῦ τραπεζικοῦ ζυγοῦ, τοῦ γδικιωμοῦ τοῦ ἀδικοχυμένου αἵματος χιλιάδων ἀφελῶν δανειοληπτῶν; Ἂς κάνουμε πρῶτα μιὰν ἄσκηση ἐπὶ χάρτου μελετώντας ψύχραιμα τὶς συνέπειες.
Ἂν καὶ ἡ ἰδέα φαίνεται ρηξικέλευθη, στὴν πραγματικότητα μαζικὲς ἀναλήψεις ἔχουν συμβεῖ πολλὲς φορές, χωρὶς μάλιστα ἐκ τῶν προτέρων συνεννόηση τῶν καταθετῶν. Τὸ ἀποτέλεσμα ὑπῆρξε καταστροφικό. Γιατί;
Τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν καταθέσεων οἱ τράπεζες δὲν τὸ κρατᾶνε κλεισμένο στὰ χρηματοκιβώτια, ἀλλὰ τὸ δανείζουν. Στὴν μπάντα βάζουν μόνο ἕνα μικρὸ μέρος, ἂς ποῦμε ἕνα 10% (στὴν Εὐρωζώνη τό ἐλάχιστο ἀπαιτούμενο εἶναι 2%), ὥστε νὰ μποροῦν νὰ ἐξυπηρετοῦν ὅσους κάνουν ἀναλήψεις.
Ἔτσι, ἂν ἐπιχειρηθεῖ μαζικὴ ἀπόσυρση τῶν καταθέσεων, τότε ἤδη οἱ πρῶτοι στὴν οὐρὰ θὰ ἐξαντλήσουν τὰ ἀποθεματικὰ τῆς τράπεζας, ἡ ὁποῖα θὰ ἐπιχειρήσει τὴν ἀναπλήρωση τῆς χαμένης ρευστότητας

  • μὲ ἐκποίηση τῶν περιουσιακῶν της στοιχείων,
  • ἀπαίτηση ἄμεσης ἐπιστροφῆς τῶν δανείων ποὺ τῆς ὀφείλονται καὶ
  • διατραπεζικὸ δανεισμό.

Φυσικὰ οὔτε τὸ ξεπούλημα τῶν ἀκινήτων σὲ ἐξευτελιστικὲς τιμὲς θὰ ἀρκέσει οὔτε τὰ περισσότερα δανεικὰ θὰ μπορέσουν νὰ ἐπιστραφοῦν. Ἂν οἱ καταθέτες ἁπλῶς μεταφέρουν τὶς ἀποταμιεύσεις τους ἀπὸ τὴν τιμωρούμενη τράπεζα στὶς ἄλλες, ὅπως προβλέπει τὸ ἀρχικὸ σχέδιο τοῦ Πιτσιρίκου, τότε αὐτὲς θὰ βρεθοῦν μὲ ἀρκετὸ φρέσκο ρευστὸ γιὰ νὰ τὴ γλυτώσουν δανείζοντάς τη. Ἀλλιῶς ἡ χρεοκοπία δὲν θὰ ἀποφευχθεῖ καὶ ὅσοι καταθέτες δὲν θὰ ἔχουν προλάβει νὰ ἀποσύρουν τὰ χρήματά τους –δηλαδὴ οἰ περισσότεροι– θὰ τὰ χάσουν!
Τουλάχιστον θὰ ἔχουν ἐξοντώσει τὸ τέρας… Πᾶνε οἱ τοκογλύφοι, ὁ κόσμος θὰ ἀνασάνει! Ἤ μήπως ὄχι; Παραδόξως ἡ σφαγὴ τῶν ληστῶν ποὺ λυμαίνονταν τὴ χώρα θὰ βυθίσει τὴν οἰκονομία σὲ βαθιὰ ὕφεση!
Ποιός ξέρει, ἴσως στὸ τέλος νὰ ρίξει κάποιος μιὰ νέα ἰδέα: οἱ κατεστραμμένοι καταθέτες νὰ πάρουν πίσω τὰ λεφτά τους ἀπὸ τοὺς δανειολῆπτες τῶν πάλαι ποτὲ τραπεζῶν!  Θὰ εἶναι ἐξόχως διασκεδαστικὸ καὶ συνάμα βαθιὰ διδακτικὸ νὰ βλέπει κανεὶς τοὺς κατατρεγμένους τῶν τοκογλύφων νὰ διώκονται τώρα ἀπὸ τοὺς πρώην ὑπερασπιστές τους…

Advertisements