Δυστυχῶς συμβαίνουν μόνο στὸ σινεμά…


Μιὰ ἐλαφρὰ διαφορετικὴ μορφὴ τῆς ἴδιας ταινίας μικροῦ μήκους.

Ὁ θάνατος δὲν κάνει διακρίσεις. Καὶ οἱ δημιουργοὶ πεθαίνουν:

Steve Jobs

Τὸ ἐκ διαμέτρου ἀντίθετο τοῦ δημοσίου ὑπαλλήλου

(Ό τίτλος τῆς ἀνάρτησης παραπέμπει στὴν κλασικὴ κουβανικὴ μαύρη κωμωδία «La Muerte de un burócrata»).

Advertisements