Σὲ συζήτηση στὸ ἱστολόγιο τοῦ Νίκου Σαραντάκου θίχτηκε τὸ θέμα τῆς εὐθύνης γιὰ τὴν κατάντια τῆς Ἑλλάδας.

Οἱ ἐπικρατοῦσες θεωρίες εἶναι:

  1. οὐσιαστικὰ φταῖνε οἱ ξένοι καὶ ἡ ντόπια ξενόδουλη ὀλιγαρχία·
  2. οὐσιαστικὰ φταῖνε οἱ ἴδιοι οἱ Ἕλληνες καὶ ἡ διαφθορά τους.

Ἡ πρώτη θὰ μποροῦσε νὰ ὀνομαστεῖ χάριν παιδιᾶς «ἡ θεωρία Bilderberg» ἐνῶ ἡ δεύτερη –ξανὰ χιουμοριστικά, τὸ τονίζω– «ἡ θεωρία ποὺ πλασάρουν οἱ ἀνθέλληνες».  Ἡ πλειονότητα ὑποστηρίζει τὴν πρώτη.  Ἀνήκω στὴ μειονότητα ποὺ ὑποστηρίζει τὴ δεύτερη.

Ἂς ἐξετάσουμε λοιπὸν ἕνα «ἐμβληματικὸ» σύμβολο τῆς ἑλληνικῆς κατάντιας, τ’ αὐθαίρετα, τὰ ὁποῖα ἀνέρχονται σὲ τουλάχιστον ἕνα ἑκατομμύριο, ἴσως ἀκόμα καὶ σὲ δύο, ἐπὶ πληθυσμοῦ ἔντεκα ἑκατομμυρίων Ἑλλήνων. Ποιός εὐθύνεται γιὰ τὴν ὕπαρξή τους;

Ὑποχρέωσαν ἄραγε οἱ Ἀμερικάνοι μέσω τῆς ντόπιας ὀλιχαρχίας τὸν ἑλληνικὸ λαὸ νὰ τὰ χτίσει;  Ἐξανάγκασαν μήπως οἱ Γερμανοὶ τὶς ἑλληνικὲς κυβερνήσεις νὰ τὰ νομιμοποιήσουν;  Ἄσκησε πίεση ὁ διεθνὴς Σιωνισμὸς (καὶ μάλιστα σὲ προεκλογικὲς περιόδους) ὥστε  νὰ πάρουν φῶς, νερὸ καὶ τηλέφωνο; Ἢ μᾶς ἐκβιάζει τώρα ἡ Τρόικα νὰ λαμβάνουμε ὑπόψιν τὸ κάθε αὐθαίρετο κατὰ τὸ σχεδιασμὸ τοῦ ὁδικοῦ δικτύου, ἀντὶ νὰ περάσει ὁ δρόμος ἀπὸ πάνω του;

Ἴσως νὰ μὴν εἶναι τυχαῖο ὅτι τὸ γερμανοελληνικὸ λεξικὸ Pons, στὸ λῆμμα «αυθαίρετο» γράφει: ohne Baugenehmigung errichtetes Gebäude, «κτήριο ἀνεγερμένο χωρὶς ἄδεια οἰκοδόμησης». Προσοχή: αὐτὸ δὲν εἶναι ἀπόδοση, εἶναι ὁρισμός! Μὲ ἄλλα λόγια, σύμφωνα μὲ τὸ Pons ἡ Γερμανική δὲν διαθέτει ὅρο ἀντίστοιχο τοῦ ἑλληνικοῦ, γι’ αὐτὸ καὶ τὸ λεξικὸ παραθέτει μιὰν ἐγκυκλοπαιδικὴ ἐξήγηση, ὅπως κάνει καὶ γιὰ τὰ γιουβαρλάκια!

Γιὰ νὰ λέμε καὶ τοῦ στραβοῦ τὸ δίκιο, γερμανικὸς ὅρος ὑπάρχει: Schwarzbau, στὸν πληθυντικὸ Schwarzbauten. Στὰ n-grams τῆς Google, τὰ ὁποῖα μετροῦν τὴ συχνότητα ἐμφάνισης λεκτικῶν τύπων, ἡ λέξη ἐμφανίζεται γύρω στὸ 1880, μετὰ τὸ 1890 ξεχνιέται, κάνει μιὰ σύντομη ἐπανεμφάνιση τὴ δεκαετία τοῦ ’30 καὶ μεταπολεμικὰ παίρνει τὰ πάνω της. Ἡ λέξη schwarz (μαῦρος) χρησιμοποιούμενη ὡς πρόθεμα δηλώνει κάποια παρανομία, π.χ. Schwarzfahrer εἶναι ὁ λαθρεπιβάτης, Schwarzarbeit ἡ παράνομη ἐργασία, Schwarzhandel τὸ παρεμπόριο, Schwarzmarkt ἡ μαύρη ἀγορά.

Πόσα αὐθαίρετα ὑπάρχουν στὴ Γερμανία; Ἡ στερεότυπη ἀπάντηση ποὺ βρίσκει κανεὶς στὸ Διαδίκτυο εἶναι: «Ὁ ἀκριβὴς ἀριθμός τους εἶναι ἄγνωστος, ὡστόσο ὑπολογίζονται σὲ πολλὲς χιλιάδες». Μᾶλλον κάπου ἀλλοῦ θὰ πρέπει ν’ ἀναζητήσουμε τὴν προέλευση τοῦ φαινομένου…

Schwarzbau στὴ Γερμανία

(Κοίταξα σὲ δύο καλὰ ἑλληνοαγγλικὰ λεξικά, τοῦ Σταυρόπουλου καὶ τοῦ Γεωργακᾶ, ἀλλὰ δυστυχῶς δὲν ἐπιχειροῦν ν’ ἀποδώσουν τὸν ὅρο στ’ Ἀγγλικά. Ὁ πολύγλωσσος θησαυρὸς Eurovoc δίνει πάνω ἀπὸ εἴκοσι μεταφράσεις:

BG незаконна сграда
ES construcción ilegal
CS nepovolená stavba
DA ulovligt byggeri
DE nicht bewilligtes Gebäude
ET ebaseaduslik ehitis
EL αυθαίρετο κτίσμα
EN illegal building
FR construction illégale
HR nezakonita gradnja
IT abusivismo edilizio
LV nelikumīga būvniecība
LT neteisėta statyba
HU engedély nélküli építkezés
NL illegale constructie
PL budowa bez pozwolenia
PT construção clandestina
RO construcții ilegale
SK nezákonná výstavba
SL črna gradnja
FI luvaton rakennelma
SV olovligt byggande
SR дивља градња

μεταξὺ ἄλλων τὴν ἀγγλικὴ ἀπόδοση «illegal building» καὶ τὴ γερμανικὴ «nicht bewilligtes Gebäude». Ἡ μηχανὴ ἀναζήτησης μεταφράσεων Linguee δίνει τὶς ἀγγλικὲς ἀποδόσεις illegal building, illicit construction, squatter’s building).

Advertisements