Ἂν θυμᾶμαι καλά, τὴ ρήση τοῦ τίτλου ἐπαναλάμβανε συχνὰ ὁ Βασίλης Ραφαηλίδης.

Διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές:

«Δὲν εἶμαι πολιτικός, δὲν ζητάω τὴν ψῆφο σας».
Ἀπὸ κάτω χειροκροτήματα· ἡ ἀπαξίωση τῆς πολιτικῆς.

«Λοιπόν, πάρτε το εἴδηση, δὲν ὑπάρχει οὔτε κράτος οὔτε ἀστυνομία οὔτε δικαιοσύνη οὔτε κανεὶς γιὰ νὰ σᾶς καλύψει».
Ἀπὸ κάτω χειροκροτήματα· ἡ ἀπαξίωση τοῦ κράτους καὶ τῆς δικαιοσύνης.

«Πρὶν τρεῖς ἑβδομάδες ποὺ σᾶς πυροβολοῦσαν ἐδῶ πέρα, ποὺ σᾶς ρίχνανε μὲ πολεμικὰ ὅπλα ἀπὸ τὸν καταυλισμό, δὲν ὑπῆρχε εἴδηση γιὰ τὰ κανάλια».
Ἀπὸ κάτω «ὄχι, ὄχι»· ἡ ἀπαξίωση τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐνημέρωσης.

«Πρέπει ἡ ἑπόμενη συγκέντρωσή σας νὰ κλείσει κεντρικοὺς δρόμους».
«Βγεῖτε στὸ δρόμο κι ἐμεῖς θὰ εἴμαστε στὸ πλευρό σας».
Ἀπὸ κάτω ἐπευφημίες· ἡ ἀπαξίωση τῆς ἀντιπροσωπευτικῆς δημοκρατίας.

«Τί μᾶς ἔχει δείξει ἡ ἐμπειρία;»
Ὅ,τι ἐπαναλάμβανε ὁ Ραφαηλίδης…

Advertisements