Ἡ θυελλώδης προσωπικότητα ἑνὸς ἡγέτη ξεδιπλωμένη σὲ μερικὰ ἑκατομμύρια λέξεις.

Ἡ ἴδια προσωπικότητα συνοψισμένη σὲ 150 λέξεις (ὕφος ἀνάμεσα σὲ Καβάφη καὶ Ἀναγνωστάκη).

Advertisements