Ὁ ἀγγλικὸς ὅρος τῆς πληροφορικῆς downloading ἔχει ἀποδοθεῖ στὰ Γαλλικὰ ὡς téléchargement («τηλε-φόρτωση»). Τὴν ἴδια σημασία ἔχει καὶ τὸ γερμανικὸ fernladen (fern- = τηλε-), ἂν καὶ χρησιμοποιεῖται πολὺ σπάνια καὶ ὁ κόσμος λέει herunterladen.

Γιατὶ νὰ μὴν κάνουμε τὸ ἴδιο καὶ στὰ Ἑλληνικά, ἀποδίδοντας τὸν ἀγγλικὸν ὅρον ὡς «τηλεφόρτωση». Δὲν χτυπάει ἄσχημα στὸ ἀφτὶ καὶ ἡ σημασία του εἶναι προφανής.

Τὸ uploading πῶς θὰ τὸ ποῦμε;

Advertisements