Σὲ συζήτηση γιὰ τὰ ναρκωτικὰ στὸ ἱστολόγιο τοῦ Νίκου Σαραντάκου ἐλέχθη:

Αρνούμαι στο όνομα της οικονομικής κατάστασης να νομιμοποιήσω όλα αυτά τα καθάρματα της μαφίας της νύχτας.

Μὰ ἡ μαφία διακινεῖ ναρκωτικὰ διότι ὡς παράνομα ποὺ εἶναι, ἀφήνουν τεράστιο ποσοστὸ κέρδους γιὰ ὅποιον εἶναι διατεθειμένος νά πάρει τὸ σχετικὸ ρίσκο!

Γράφει ὁ George Friedman στὸ βιβλίο του The Next Decade:

Heroin, cocaine, and marijuana originate as extremely low-cost agricultural products—weeds, essentially, that require almost no cultivation. Because the drugs are illegal in the United States, normal market forces don’t apply. The legal risk of selling drugs drives efficient competitors out of the market, enabling criminal organizations to create regional monopolies through violence that further suppresses competition, which further inflates the cost of the drugs.

Illegality means that merely moving a product a few hundred miles from Mexico to Los Angeles will increase the price to the user by extremely high multiples.

For a manufactured product, such as the electronic components that Mexico exports to the United States legally, a profit margin of 10 percent would be quite high. Let’s assume that this is the profit margin for all legal imports from Mexico into the United States. Mexico’s exports of $130 billion would then generate about $13 billion in profit.

The profit margin on drug sales is enormously higher than 10 percent, because the inherent cost of the commodity is extremely low. Marijuana needs no processing, and processing costs on heroin and cocaine are insignificant. A reasonable and even conservative estimate for the profit margin on narcotics is 90 percent, which means that the $40 billion from the illegal trade generates a profit of about $36 billion. Drugs generate free cash, then, at a level almost three times greater than all of Mexico’s $13 billion in legal exports.

Ὑποτεθείσθω ὅτι

  1. τὸ ποσοστὸ κέρδους ἀπ’ τὴν παράνομη διακίνηση κάποιου ναρκωτικοῦ εἶναι 90%·
  2. τὸ ποσοστὸ κέρδους ἀπ’ τὴ νόμιμη διακίνηση τοῦ ἴδιου ναρκωτικοῦ εἶναι 10%·
  3. ἡ ἐμπορία καὶ χρήση αὐτοῦ τοῦ ναρκωτικοῦ νομιμοποιεῖται.

Τότε ἐκεῖ ποὺ πρὶν μιὰ ποσότητα μὲ κόστος παραγωγῆς €9 πωλοῦνταν πρὸς €90, ἀποφέροντας κέρδος €81 ἢ 90%, τώρα θὰ πωλεῖται μόλις πρὸς €10, ἀποφέροντας κέρδος μόλις €1 ἢ 10%. Μὲ ἄλλα λόγια, τὰ κέρδη ἀπὸ τὴν πώληση τῆς ἴδιας ποσότητας τοῦ ναρκωτικοῦ θὰ συρρικνωθοῦν στὸ 1/81 τῶν κερδῶν πρὶν τὴ νομιμοποίησή του! Γιὰ νὰ διατηρηθοῦν τὰ κέρδη στὰ ἴδια ἐπίπεδα μὲ πρὶν, θὰ πρέπει χάρη στὴ νομιμοποίηση οἱ πωλήσεις ν’ αὐξηθοῦν 81 φορές, πρᾶγμα μάλλον ἀπίθανο.

Ἡ νομιμοποίηση, λοιπὸν, τῆς πώλησης καὶ χρήσης κάποιου ναρκωτικοῦ ὁ,τιδήποτε ἄλλο παρὰ συμφέρει «τα καθάρματα της μαφίας της νύχτας».

Advertisements