Η λέξη interface έχει αποδοθεί ατυχώς ως «διεπαφή», «διεπιφάνεια» κι «επιφάνεια αλληλεπίδρασης». Διαβάζω σ’ ένα βιβλίο:

Its coastal plain facilitates commerce, serving as the interface between eastern trade routes and the sea.

Δεν θα ήταν η απόδοση «διάμεσο» φυσικότερη;

Advertisements