Σπάμε τον κώδικα: Γαιτί μπρυομε να το δαιβάσυομε ατυό:

«Έχω την αίσθηση πως έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το περιεχόμενο», λέει.

[…]

Με άλλα λόγια, «το περιεχόμενο μας βοηθεί να αντιλαμβανόμαστε», λέει η δρ Κιούτας.

BREAKING THE CODE: WHY YUOR BARIN CAN RAED TIHS:

“My guess is that context is very, very, very important,” Kutas told Life’s Little Mysteries.

[…]

“We use context to help us perceive,” Kutas said.

Μερικὲς φορὲς οὔτε τὰ συμφραζόμενα βοηθοῦν στὴν κατανόηση…

Advertisements