Μέχρι στιγμῆς μεταφορικά…

  …σύντομα καὶ κυριολεκτικά.

Advertisements