Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός των ελεγκτών κατά της φοροδιαφυγής – 19/02/2012:

«Ἡ πληροφορία ἀπὸ τὴν ὁμοσπονδία τῶν ἐφοριακῶν εἶναι τὸ ὅτι δὲν συμφωνοῦν μ’ αὐτὸ τὸ μέτρο, πρῶτον γιατὶ εἶναι ἐπιταγὴ τῆς τρόικας, ὅπως λένε, καὶ δεύτερον διότι κατηγοροποιοῦνται ἔτσι οἱ ἐφοριακοί, ἐκτιμοῦν αὐτοί.»

(Τὴν εἴδηση πρόσεξαν ὁ Gazmend Kapllani καὶ ἡ Alienellin).

Advertisements