Ἀπ’ τὶς ἐντυπωσιακότερες ἀποκαλύψεις τοῦ Δημήτρη Καζάκη εἶναι ὅτι τὸ ἑλληνικὸ χρέος ἀποτελεῖται σχεδὸν ἀποκλειστικὰ ἀπὸ πανωτόκια, δηλαδὴ δανειζόμαστε γιὰ νὰ πληρώσουμε τοὺς παλιοὺς τόκους, μετὰ ξαναδανειζόμαστε γιὰ νὰ πληρώσουμε τοὺς τόκους τοῦ δανείου ποὺ εἴχαμε πάρει γιὰ να πληρώσουμε τοὺς παλιοὺς τόκους κ.ο.κ. Τὸ ἀποτέλεσμα: ἔχουμε ξεπληρώσει ξανὰ καὶ ξανὰ τὰ δάνεια ποὺ λάβαμε τὸν 19ο αἰῶνα καὶ συνεχίζουμε νὰ τὰ ξεπληρώνουμε ἀκόμα καὶ σήμερα στοὺς τοκογλύφους δανειστές μας!

Διαφωτιστικὴ ἐπὶ τοῦ θέματος ὑπῆρξε ἡ ραδιοφωνικὴ συζήτηση τοῦ Δημήτρη Καζάκη μὲ τὸν Ἄδωνι Γεωργιάδη ποὺ φιλοξενεῖται στὸ ἱστολόγιο «Μπλὲ Μῆλο».

Ὁ ἰσχυρισμὸς τοῦ Δημήτρη Καζάκη εἶναι καὶ σωστὸς καὶ λανθασμένος:

  1. Πράγματι, ἀντὶ νὰ ξεπληρώνουμε τὰ παλιά μας δάνεια καὶ τοὺς παλιούς μας τόκους, ξαναδανειζόμαστε (ἐνδεχομένως ἀπὸ δανειστές διαφορετικοὺς ἀπὸ τοὺς παλιούς) τὸ ποσὸ ποὺ χρωστᾶμε στοὺς παλιοὺς δανειστὲς, ξοφλᾶμε τοὺς παλιοὺς δανειστὲς καὶ ξαναχρωστᾶμε τὸ ποσό, προσαυξημένο μὲ νέους τόκους, αὐτὴ τὴ φορὰ στοὺς νέους δανειστές. Δηλαδὴ δανειζόμαστε ἐκ νέου γιὰ νὰ ξοφλήσουμε παλιά ἔντοκα δάνεια.
  2. Αὐτὸ, ὅμως, δὲν εἶναι κάποια ἑλληνικὴ ἰδιοτυπία, ὅπως τεχνηέντως ἀφήνει νὰ ἐννοηθεῖ ὁ Δημήτρης Καζάκης. Ὅλα τὰ κράτη κάνουν τὸ ἴδιο. Βρίσκουν δηλαδὴ συμφερότερο νὰ κρατήσουν στὰ χέρια τους τὰ δανεισμένα κεφάλαια ἀπ’ τὸ νὰ τὰ ἐπιστρέψουν. Ἂν τὰ ἐπέστρεφαν, θὰ ἔφευγε τὸ βάρος τοῦ χρέους ἀπ’ τὴν πλάτη τους, ἀλλὰ θὰ μειώνονταν καὶ τὰ διαθέσιμα κεφάλαιά τους. Κρίνοντας, λοιπόν, ὅτι ἐπενδύοντας τὰ κεφάλαια αὐτὰ θὰ κερδίσουν περισσότερα ἀπ’ ὅσα θὰ πληρώσουν γιὰ τοὺς ἐπιπλέον τόκους, προτιμοῦν νὰ μετακυλίσουν (rollover) τὸ χρέος ἀντὶ νὰ τὸ ἀποπληρώσουν. Αὐτὸ, δηλαδή, ποὺ ὁ Δημήτρης Καζάκης ἐμφανίζει ὡς δωσιλογισμὸ τῶν ξενόδουλων ἑλληνικῶν κυβερνήσεων δὲν εἶναι παρὰ ἡ συνηθισμένη διεθνὴς πρακτική.

Τὸ πρόβλημα μὲ τὴν Ἑλλάδα εἶναι ὅτι τὸ ἐπιτόκιο ποὺ θὰ πλήρωνε γιὰ νὰ μετακυλίσει τὸ χρέος της θὰ ἦταν κάπου στὸ 35%, ἐνῶ ὁ ρυθμὸς ἀνάπτυξης τῆς οἰκονομίας της εἶναι ἀρνητικὸς στὸ -7%. Ἔτσι σύντομα τὸ χρέος θὰ ἔφτανε νὰ ξεπερνᾶ κατὰ πολλὲς φορὲς τὸ ἑλληνικὸ ΑΕΠ καὶ σὲ λίγα χρόνια θὰ ξεπερνοῦσε καὶ τὸ συνολικὸ παγκόσμιο Α«Ε»Π. Ἄλλες χῶρες, ὅπως ἡ Γερμανία, δανείζονται σήμερα μ’ ἐπιτόκιο πολὺ χαμηλότερο ἀπ’ ὅ,τι πρὶν 70-80 χρόνια, γι’ αὐτὸ καὶ προτιμοῦν νὰ ξαναδανειστοῦν προκειμένου νὰ ἐξοφλήσουν τὰ παλιά δάνεια. Κάνοντας, δηλαδὴ, rollover, μειώνουν σημαντικὰ τὸ ἐπιτόκιο.

Ἂς ἐλπίσουμε ὅτι ὁ Δημήτρης Καζάκης δὲν θὰ θεωρήσει ἐθνοκάπηλο καὶ τὸν Chuck Berry μὲ τὸ Roll Over Beethoven 🙂

Κατὰ τὰ ἄλλα, ἡ κόντρα τοῦ Καζάκη μὲ τὸν συνομιλητή του ἔδειξε ὅτι ὁ Ἄδωνις Γεωργιάδης εἶναι ὁ,τιδήποτε ἄλλο ἐκτὸς ἀπὸ βλᾶκας. Οἱ ἀντίπαλοί του ἂς μὴν ὑποτιμοῦν τὴν εὑφυΐα του.

Advertisements