Στὴν ἱσπανικὴ ἐφημερίδα El Mundo δημοσιεύθηκε πρόσφατα ἕνα ἀφιέρωμα στὸν Μανώλη Γλέζο τοῦ Θοδωρῆ Γεωργακόπουλου, στὸν ἱστότοπο τοῦ ὁποίου βρίσκει κανεὶς τόσο τὸ πρωτότυπο κείμενο στ’ Ἀγγλικά, ὅσο καὶ τὸ ἱσπανικὸ δισέλιδο ὅπως ἀκριβῶς δημοσιεύθηκε στὴν ἔντυπη ἔκδοση τῆς ἐφημερίδας.

δεύτερη σελίδα εἰκονίζει κι ἕνα γραμματόσημο ποὺ εἶχ’ ἐκδοθεῖ πρὸς τιμὴν τοῦ Μανώλη Γλέζου. Ἡ λεζάντα γράφει:

1952. HÉROE NACIONAL. La hazaña le convirtió en un símbolo de la dignidad griega ante las invasiones extranjeras. El Estado decidió honrarle con un sello, con la Acrópolis al fondo.

1952. ΕΘΝΙΚΟΣ ΗΡΩΑΣ. Ὁ ἆθλος τὸν ἔκανε σύμβολο τῆς ἑλληνικῆς ἀξιοπρέπειας ἐνάντια στὶς ἐχθρικὲς εἰσβολές. Τὸ κράτος ἀποφάσισε νὰ τὸν τιμήσει μ’ ἕνα γραμματόσημο, μὲ φόντο τὴν Ἀκρόπολη.

Περίεργο. Τὸ γραμματόσημο γράφει 1959, ὄχι 1952. Στὸ κείμενο γράφει καθαρὰ ὅτι καὶ τὸ 1952 καὶ τὸ 1959 ὁ Γλέζος ἦταν στὴ φυλακή. Πῶς γίνεται τὸ ἴδιο κράτος ποὺ καταδικάζει κάποιον ὡς προδότη σὲ θάνατο, ἐξορία ἢ πολυετὴ κάθειρξη, νὰ τὸν τιμᾶ ταυτόχρονα ὡς ἐθνικὸν ἥρωα μ’ ἀναμνηστικὰ γραμματόσημα;

Μιὰ προσεκτικὴ ματιὰ δείχνει ὅτι ἡ ἐπιγραφὴ δὲν εἶναι στὰ Ἑλληνικά, ἀλλὰ στὰ Ρώσικα! Γράφει:

Свободу герою греческого народа Манолису Глезосу!

Λευτεριὰ στὸν ἥρωα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ Μανώλη Γλέζο!

Στὴν ἑλληνικὴ Wikipedia βρίσκει κανεὶς τὰ ἑξῆς ἐνδιαφέροντα:

Σημειώνεται ότι η Σοβιετική Ταχυδρομική Υπηρεσία εξέδωσε το Δεκέμβριο του 1959 αναμνηστική σειρά με ένα μόνο γραμματόσημο με προσωπογραφία του Μανόλη Γλέζου. Σε αντίδραση της συγκεκριμένης έκδοσης, η Ελληνική Κυβέρνηση εξέδωσε σειρά δύο γραμματοσήμων με τη προσωπογραφία του Ίμρε Νάγκι. Και οι δύο χώρες απέσυραν τις σειρές αμέσως.

Tα τεχνικά χαρακτηριστικά του ελληνικού γραμματοσήμου το οποίο φέρει τη φιγούρα του Ίμρε Νάγκυ είναι τα εξής:

  • Επιγραφή : Ιμρε Νάγκυ (1896 – 1958) ¨Ελευθερία εις τους λαούς¨
  • Έναρξη κυκλοφορίας: 09 Δεκεμβρίου 1959
  • Παύση κυκλοφορίας: 17 Δεκεμβρίου 1959 – Αμοιβαία απόσυρση με το αντίστοιχο ρωσικό γραμματόσημο με τη φιγούρα του Μανόλη Γλέζου.
  • Αριθμός κομματιών στη σειρά :2
  • Ονομαστικές αξίες: 4,50 Δρχ και 6 Δρχ
  • Oδόντωση 13Χ131/2
  • Yδατόσημο: κορώνα,

Κυκλοφόρησαν 229.941 και 210.177 των 4,50 και 6 Δρχ αντίστοιχα.

Ἡ πληροφορία γιὰ τὴν σοβιετικὴ προέλευση τοῦ γραμματοσήμου ὑπάρχει καὶ στὴν ἀγγλικὴ καὶ στὴ γερμανικὴ καὶ στὴ ρωσικὴ Wikipedia. Τί δημοσιογράφοι εἶναι αὐτοὶ ποὺ δὲν μποροῦν νὰ ξεχωρίσουν τὸ κυριλλικὸ ἀλφάβητο ἀπ’ τὸ ἑλληνικὸ ἢ νὰ προσέξουν τὶς ἀντιφάσεις μεταξὺ τοῦ κειμένου καὶ τῆς λεζάντας ἢ νὰ διαβάσουν τὸ σχετικὸ λῆμμα στὴ Wikipedia; Καὶ νὰ πεῖς ὅτι δὲν εἶν’ ἐνδιαφέρον στοιχεῖο μιᾶς βιογραφίας, στὸ ἐσωτερικὸ νὰ θεωρεῖσαι προδότης καὶ στὸ ἐξωτερικὸ ἥρωας; Τέτοιες λεπτομέρειες σὲ κάνουν νὰ αἰστανθεῖς τί ἐστι Ψυχρὸς Πόλεμος!

Σημειωτέον ὅτι κι ἡ ἀσπρόμαυρη φωτογραφία τοῦ Μανώλη Γλέζου στὴν ἀριστερὴ σελίδα τοῦ δισέλιδου χρησιμοποιήθηκε