Τηλεοπτικὸ σπὸτ τῆς «Δράσης» καὶ τῆς «Φιλελεύθερης Συμμαχίας».

–Στήριζα καὶ στηρίζω τὸν τόπο μου.
–Προσπαθῶ μὲ τὶς δικές μου δυνάμεις, χωρὶς κομπίνες καὶ χατίρια.
–Θὰ στηρίξω τοὺς ἀνθρώπους τῆς Δράσης καὶ τὸν Στέφανο Μάνο.
–Διότι πάντα ἔλεγε τὴν ἀλήθεια καὶ ποτὲ δὲ μὲ ἐξαπάτησε.
–Εἶμαι πολίτης, ὄχι πελάτης.

Advertisements