–Τί ἐστι πολέμιον Ἕλλησιν;
–Αὐτοὶ ἑαυτοῖς.

–Ποιοί εἶναι οἱ ἐχθροὶ τῶν Ἑλλήνων;
–Οἱ ἴδιοι εἶναι οἱ ἐχθροί τους.

Advertisements