Ὁ Ὁλλανδὸς πολιτικὸς Geert Wilders, ἀρχηγὸς τοῦ Κόμματος γιὰ τὴν Ἐλευθερία (PVV – Partij voor de Vrijheid), ἔστειλε στὶς 22 Ἀπριλίου τὸ παρακάτω tweet:

Block chatters about “dissidents” and “blow the whistle”. Nonsense. Unanimous PVV fraction against Brussels dictates and attack on our elderly.

Ἡ μετάφραση στ’ Ἀγγλικὰ εἶναι τῆς ὑπηρεσίας Google Translate κι ἔχει γίνει ἀπὸ μεταφραστικὴ μηχανή, ὄχι ἀπὸ ἄνθρωπο. Παρ’ ὅλ’ αὐτὰ ἡ τελευταῖα πρόταση ἔχει μεταφραστεῖ σωστά: «Ἡ κοινοβουλευτικὴ ὁμάδα τοῦ PVV ὁμόφωνα ἐνάντια στὶς ἐπιταγὲς τῶν Βρυξελλῶν (Brusselse diktaten) καὶ στὴν ἐπίθεση κατὰ τῶν ἠλικιωμένων μας».

Ὅπως ὅμως διαβάζω σὲ σχόλιο στὸ Lifo, ἡ ἐφημερίδα The Telegraph κάνει λόγω ὄχι γιὰ «ἐπιταγὲς», ἀλλὰ γιὰ «δικτάτορες τῶν Βρυξελλῶν»:

“We won’t let our pensioners suffer for the Brussels dictators.”

Τὸ ἴδιο γράφει καὶ ἡ ἐφημερίδα Daily Mail:

“We don’t want our pensioners to suffer for the sake of the dictators in Brussels.”

Πρόκειται γιὰ μεταφραστικὸ λάθος ἢ μήπως ὁ Geert Wilders ἐκτὸς ἀπ’ τὸ σύντομο μήνυμα στὸ Tweeter ἔκανε καὶ κάποια ἄλλη δήλωση, στὴν ὁποῖα μιλοῦσε ὄντως γιὰ «δικτάτορες τῶν Βρυξελλῶν»; Δὲν κατάφερα νὰ βρῶ αὐτὴ τὴ δήλωση. Βρῆκα ὅμως στὸν ἱστότοπο τῆς «NRC Handelsblad» τὰ ἑξῆς:

Wilders’ verklaring over “dictaten in Brussel” vertaalt SkyNews als “dictators in Brussel”.

Ἡ δήλωση τοῦ Wilders περὶ «ἐπιταγῶν τῶν Βρυξελλῶν» μεταφράστηκε ἀπ’ τὸ SkyNews ὡς «δικτάτορες τῶν Βρυξελλῶν».

Εὐχαριστίες στὸν ἀνώνυμο σχολιαστὴ τοῦ Lifo!

Advertisements