Τὸ λάθος δὲν μοῦ φαίνεται ἐσκεμμένο. Καθὼς ὁ Schäuble ἔλεγε «unter den Folgen der Jahrzehnten langen Versäumnissen» («λόγω τῶν συνεπειῶν τῶν παραλείψεων δεκαετιῶν»), ἔκανε μιὰ παύση μεταξὺ τοῦ der καὶ τοῦ Jahrzehnten, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ der ν’ ἀκουστεῖ ἑνωμένο μὲ τὸ προηγούμενο Folgen ὡς «folgenden» («στὶς ἑπόμενες»). Ὁπότε ὁ μεταφραστὴς παράκουσε κάτι σὰν «unter den folgenden Jahrzehnten wegen Versäumnisse», τὸ ὁποῖο ἑρμήνευσε ὡς «τὶς ἑπόμενες δεκαετίες ἐξαιτίας παραλείψεων».

Πηγή:

Advertisements