Ὡς γνωστὸν στὸ παλιὸ ἱστολόγιο τῆς Χρυσῆς Αὑγῆς ἡ δημοσιογράφος Ξένια Κουναλάκη ὄχι ἁπλῶς ὑβρίστηκε ἀλλὰ ἀπειλήθηκε ἡ ζωή της μὲ τὴ γερμανικὴ φράση «Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Attentat», τὴν ὁποῖα ἡ δημοσιογράφος ἐννόησε, διότι καθὼς γεννήθηκε στὴ Γερμανία, γνωρίζει τὴ γλῶσσα.

Ἀποτέλεσμα ἦταν τὸ κλείσιμο τοῦ ἱστολογίου τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἀπ’ τὴν WordPress, ὅπου στεγαζόταν. Ἡ Χρυσὴ Αὐγὴ δὲν τὸ ἔβαλε κάτω κι ἔφυγε (λαθρο– ; )μετανάστις στὴν Ἰνδία! Μιὰ ἀπ’ τὶς πρῶτες της ἀντιδράσεις ἐκεῖ ἦταν ν’ ἀπαντήσει στὴν Ξένια Κουναλάκη, καθὼς διαπίστωσε ὅτι ἡ δημοσιογράφος τελικὰ δὲν γνωρίζει καὶ τόσο καλὰ τὰ Γερμανικά, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ παρερμηνεύσει τὴ λέξη «Attentat» καὶ νὰ τὴν ἐννοήσει ὡς «ἀπόπειρα δολοφονίας». Κι ὅμως ὄχι!

Όπως σαφώς καταγράφεται στο http://thinkexist.com/dictionary/meaning/attentat/ η επίμαχη λέξη Attentat ενέχει διαφορετικές ερμηνείες :

Attentat Meaning and Definition

 1. (n.) An attempt; an assault.
 2. (n.) Any step wrongly innovated or attempted in a suit by an inferior judge.
 3. (n.) A proceeding in a court of judicature, after an inhibition is decreed.

Η σημασία με την οποία παρατέθηκε η επίμαχη λέξη ήταν όπως στο (3) : Η κατόπιν μιας διατεταγμένης απαγόρευσης διαδικασία σε ένα δικαστήριο. Συνεπώς αφορούσε στην εξάσκηση των νόμιμων μέσων μετά από κάποιο «απαγορευτικό διάταγμα» (όπως π.χ. η κατηγορηματική απαγόρευση ή ο διατεταγμένος εξοβελισμός μας από τα ΜΜΕ), έτσι ώστε κάθε αδικολόγος ή συκοφάντης να επιφυλάσσεται, διότι μπορεί τελικά να υποστεί νομικές συνέπειες.

Η χρήση της λέξης δηλαδή δεν αφορά σε ουδεμία απειλή περί οιασδήποτε βλάβης αλλά σε προειδοποίηση για νομικά αντίποινα.

Παρατηρήσεις:

 • τὸ διαδικτυακὸ λεξικὸ στὸ ὁποῖο παραπέμπει ἡ Χρυσὴ Αὐγὴ δὲν εἶναι γερμανικό, ἀλλὰ ἀγγλικό, ὅπως μπορεῖ νὰ διαπιστώσει κανεὶς ἀπὸ μιὰ ματιὰ στὸν πίνακα τῶν λημμάτων!
 • τὸ λεξικὸ πρέπει νὰ εἶναι ἀπαρχαιωμένο. Δίνει τὴ λέξη «attentate» ὡς συνώνυμη τοῦ «attentat». Τὸ Oxford English Dictionary γράφει γιὰ τὴ λέξη attentat(e ὅτι εἶναι ἀπαρχαιωμένη καὶ ὅλα τὰ παραδείγματα χρήσης ποὺ προσφέρει χρονολογοῦνται ἀπ’ τὸν 17ο αἰῶνα καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ 18ου. Τὸ ἀμερικανικὸ λεξικὸ Merriam-Webster περιέχει τὴ λέξη μόνο στὴν πλήρη ἔκδοση, ὄχι στὴν ἐπιτομή·
 • τὸ γερμανικὸ λεξικὸ Duden γνωρίζει μία καὶ μόνο ἔννοια τὴς λέξης Attentat:

  politisch oder ideologisch motivierter [Mord]anschlag auf eine im öffentlichen Leben stehende Persönlichkeit

  [δολοφονικὴ] ἐπίθεση μὲ πολιτικὰ ἢ ἰδεολογικὰ κίνητρα σὲ προσωπικότητα τοῦ δημόσιου βίου·

 • τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὸ ἑλληνογερμανικὸ λεξικὸ Pons (μόνο «απόπειρα δολοφονίας»), ὅπως καὶ μὲ τὸ ἀγγλογερμανικὸ λεξικὸ Collins ποὺ δίνει «(attempted) assassination» καὶ τίποτ’ ἄλλο.

Συμπέρασμα: ἐδῶ συλλέγονται ὑπογραφὲς γιὰ τὸ κλείσιμο τῶν ἱστολογίων ποὺ διατηρεῖ ἡ Χρυσὴ Αὐγὴ στὴν πλατφόρμα Blogger τῆς Google: Google: Suspend the official Greek Nazi party blogs on Blogger. Διαδῶστε τὸ γιὰ νὰ μὴν ἔρθει ποτὲ ἡ ὥρα τοῦ Attentat! Κι ἂν σᾶς περισσεύει κάποιο ἐνημερωμένο γερμανικὸ λεξικό, τὸ στέλνετε στὸ Νέο Δελχὶ πρὸς χρήση τῶν ἐκεῖ Χρυσαυγιτῶν…

Für Frieden, Freiheit und Demokratie nie wieder Faschismus. Millionen Tote Mahnen

Advertisements