Διαβάζω στὴν γαλλικὴ ἐφημερίδα Les Échos, στὸ ἄρθρο Le Pasok faiseur de roisΚαταλύτης Ρυθμιστής τὸ ΠαΣοΚ»):

Le Parti social-démocrate grec, le Pasok, vient d’essuyer une nouvelle et cuisante défaite. Il ne compte plus que 33 élus sur 300 alors qu’il occupait 160 sièges après les élections du 4 octobre 2009. Son chef le plus charismatique, Georges Papandréou, a dû céder la place à son adversaire, Evangelos Venizélos, l’ancien ministre des Finances. A l’instar de son prédécesseur, ce dernier est associé par les Grecs au mémorandum, à l’austérité et aux diktats européens.

Νέα συντριπτικὴ ἧττα ὑπέστη πρόσφατα τὸ ΠαΣοΚ, τὸ ἑλληνικὸ σοσιαλδημοκρατικὸ κόμμα. Δὲν ἀριθμεῖ παρὰ 33 ἀπ’ τοὺς 300 βουλευτές, ἐνῶ στὶς ἐκλογὲς τῆς 4ης Ὀκτωβρίου 2009 εἶχε καταλάβει 160 ἕδρες. Ὁ πλέον χαρισματικὸς ἡγέτης του, ὁ Γιῶργος Παπανδρέου, ὑποχρεώθηκε νὰ κάνει τόπο στὸν ἀντίπαλό του Εὐάγγελο Βενιζέλο, τέως ὑπουργὸ οἰκονομικῶν, ποὺ, ὅπως κι ὁ προκάτοχός του, στὰ μάτια τῶν Ἑλλήνων συνδέεται μὲ τὰ Μνημόνια, τὴ λιτότητα καὶ τὶς ἐπιταγὲς τῶν Εὐρωπαίων.

Μὲ γελοῦν τὰ μάτια μου; Ὁ Γιῶργος Παπανδρέου «πλέον χαρισματικὸς ἡγέτης τοῦ ΠαΣοΚ»; Σίγουρα πρώτη φορὰ θὰ καταπιάνεται ὁ δημοσιογράφος μ’ ἑλληνικὸ θέμα. Κι ὅμως: τὶς τελευταῖες πέντε ἡμέρες ἔγραψε ἐννέα ἄρθρα γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Τότε πῶς ἐξηγεῖται ἡ κοτσάνα αὐτή;

Ἡ θεωρία μου εἶναι ὅτι ὁ ἀρθρογράφος εἶχε ἀκουστὰ τὸν Ἀνδρέα Παπανδρέου, τὸν ἱδρυτὴ τοῦ ΠαΣοΚ, τὸν χαρισματικὸ ἡγέτη καὶ πρωθυπουργό. Ἐπειδὴ προφανῶς ὡς Γάλλος ἀδυνατεῖ νὰ κατανοήσει τὴν ἑλληνικὴ οἰκογενειοκρατία, τὸ μυαλό του δὲν μποροῦσε νὰ πάει στὸ γιὰ μᾶς αὐτονόητο, ὅτι ὁ Γιῶργος Παπανδρέου εἶναι ὁ κληρονομικὸς διάδοχος τοῦ χαρισματικοῦ μακαρίτη δηλαδή! Ἡ μόνη ἐξήγηση ποὺ μποροῦσε νὰ σκεφτεῖ εἶναι ὅτι αὐτὸς ὁ τύπος ὁ Παπανδρέου ζεῖ ἀκόμα κι ἐξακολουθεῖ νὰ πολιτεύεται.

Εἰκάζω ὅτι κανεὶς δημοσιογράφος ἀπ’ τὴν Ἰνδία ἢ τὸ Πακιστάν δὲν θὰ ἔκανε τὸ ἴδιο λάθος. Στὸ Πακιστὰν ἡ ἡγεσία τοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος πέρασε ἀπ’ τὸν ἱδρυτή του Zulfikar Ali Bhutto στὴ σύζυγό του Nusrat Ispahani Bhutto, ἀπ’ αὐτὴ στὴν κόρη της Benazir Bhutto, κι ἀπ’ ἐκείνη στὸ γιό της Bilawal Zardari (οἰκογενειακὸ δέντρο). Στὴν Ἰνδία πάλι, ἀπ’ τὴν προεδρία τοῦ Ἐθνικοῦ Κογκρέσου ἔχουν περάσει ὁ Motilal Nehru, ὁ γιός του Jawaharlal Nehru, ἡ κόρη του τελευταῖου Indira Gandhi, ὁ γιὸς τῆς τελευταίας Rajiv Gandhi καὶ ἡ σύζυγος τοῦ τελευταίου Sonia Gandhi. Ὁ γιὸς τοῦ προτελευταίου μὲ τὴν τελευταῖα Rahul Gandhi εἶναι πρὸς τὸ παρὸν μόνο βουλευτής (οἰκογενειακὸ δέντρο).

Κατὰ τὰ ἄλλα ἀνήκουμε στὴν ἴδια ἕνωση μὲ τοὺς Γάλλους, ἐνῶ τοὺς Ἰνδοπακιστανοὺς τοὺς κυνηγᾶμε στὸ δρόμο ὡς παρείσακτους καὶ τοὺς μαχαιρώνουμε στὸν ὑπόγειο…

Advertisements