Αγαπητέ Βύρωνα Πολύδωρα,

η δήλωσή σας «Γρηγορείτε Συνέλληνες» σχετικά με την παρέμβαση των 140 γλωσσολόγων στο ανύπαρκτο θέμα της κατάργησης των φωνηέντων με εξέπληξε, δεδομένου ότι είστε εν γένει μορφωμένος άνθρωπος και μεταφραστής βιβλίων.

Το σχολικό βιβλίο του Δημοτικού αναφέρεται όχι στα φωνήεντα-γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου, αλλά στα φωνήεντα-φθόγγους της Νέας Ελληνικής γλώσσας. Τα φωνήεντα-γράμματα είναι επτά (α, ε, η, ι, ο, υ, ω), αλλά τα φωνήεντα-φθόγγοι είναι πέντε ([α], [ε], [ι], [ο], [ου]). Στις γλώσσες με ιστορική ορθογραφία δεν υπάρχει γενικά αντιστοιχία ένα προς ένα μεταξύ φθόγγων και γραμμάτων. Ο ίδιος φθόγγος μπορεί να γράφεται με πολλά διαφορετικά γράμματα ή συνδυασμούς γραμμάτων, π.χ. ο φθόγγος [ι] γράφεται η, ι, υ, ει, οι, υι, ῃ. Απ’ την άλλη μπορεί να μην υπάρχει ξεχωριστό γράμμα για κάποιους φθόγγους, π.χ. για τον φθόγγο [ου], ο οποίος γράφεται με την ακολουθία ου, που αποτελείται από δύο γράμματα.

Το σχολικό βιβλίο δεν επιχειρεί να καταργήσει γράμματα του αλφαβήτου ή ν’ αντικαταστήσει την ιστορική ορθογραφία με φωνητική. Άλλωστε το ίδιο το βιβλίο ακολουθεί την ιστορική ορθογραφία, γράφοντας π.χ. «Μιλώ και γράφω». Αν ήταν συνταγμένο με φωνητική ορθογραφία, τότε θα έγραφε «Μιλό κε γράφο».

Δεν υφίσταται λοιπόν απειλή κατά του ελληνικού αλφαβήτου και της ιστορικής ορθογραφίας. Οι Συνέλληνες καλύτερα να γρηγορήσουν για τα πραγματικά προβλήματα της χώρας, που δεν είναι και λίγα. Δεν θα ‘ταν καλύτερα για τη χώρα αν οι Συνέλληνες ανησυχούσαν π.χ. για το επίδομα εκλογών που προλάβατε να δώσετε στους υπαλλήλους της Βουλής τις δύο ημέρες που υπήρξατε πρόεδρός της;

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
ein Steppenwolf

Η επίμαχη σελίδα του σχολικού βιβλίου

Advertisements