Στὰ σχόλια αὐτῆς τῆς ἀνάρτησης λέω νὰ σημειώνω λαθάκια ποὺ βρίσκω στὸν καθημερινὸ Τύπο.

Advertisements