Μήπως ξέρει κανεὶς ἂν ὑπάρχει εἰδικὸς λόγος ποὺ ὁ Ezra Pound στὴν ἀρχὴ τοῦ πρῶτου του Canto μιμήθηκε τὸν ἀρχαῖο ἀγγλικὸ στίχο, μὲ παρηχήσεις (alliteration) καὶ δύο σὺν δύο τονισμένες συλλαβὲς ἔνθεν καὶ ἔνθεν τῆς τομῆς;

And then went down to the ship,
Set keel to breakers,    forth on the godly sea, and
We set up mast and sax!    on that swart ship,
Bore sheep aboard her,    and our bodies also
Heavy with weeping,    and winds from sternward
Bore us out onward    with bellying canvas,
Circe’s this craft,    the trim-coifed goddess
Then sat we amidships,    wind jamming the tiller,
Thus with stretched sail,    we went over sea till day’s end
Sun to his slumber,    shadows o’er all the ocean,
Came we then    to the bounds of deepest water,
To the Kimmerian lands,    and peopled cities
Covered with close-webbed mist,    unpierced ever
With glitter of sun-rays

Ezra Pound

Ἡ δική μου ἐξήγηση: μὲ τὰ Cantos ὁ Pound ἤθελε νὰ συνεχίσει τὴν ἐπικὴ παράδοση. Τὰ Cantos εἶναι γραμμένα στ’ Ἀγγλικά. Ποιό εἶναι τὸ κατεξοχὴν ἀγγλικὸ ἔπος; Ὁ Beowulf. Γι’ αὐτὸ λοιπὸν ὁ Pound ἀρχίζει τὰ Cantos μιμούμενος τὸν στίχο τοῦ Beowulf.

Διαφημίσεις