Στ’ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ ὑπάρχει ἡ λέξη «σωματουργία». Δὲν σημαίνει «body building», ἀλλὰ θἁ μπορούσαμε νὰ τὴ χρησιμοποιήσουμε δίνοντάς της μιὰ νέα σημασία· τὸ ἐνδεχόμενο παρανόησης δὲν ὑφίσταται, ἀφοῦ ἡ λέξη ἔχει περιπέσει σὲ ἀχρηστία. Ὁ body builder θὰ γινόταν «σωματουργός».

Advertisements