Τὰ ὀλέθρια Greeklish δὲν πρωτοχρησιμοποιήθηκαν στὴν ἐποχή τῶν SMS, τῶν tweets καὶ τῆς λοιπῆς παρακμῆς: πρὶν σχεδὸν 1500 χρόνια τὸ κακὸ εἶχε ἤδη ἀρχίσει! Στὸ τρίτο βιβλίο τοῦ Ἰουστινιάνειου Κώδικα, στὸν τίτλο «γιὰ τὰ τυχερὰ παιχνὶδια καὶ τοὺς συμμετέχοντες σὲ αὐτά», ποὺ ἐκδόθηκε τὸ 529 μ.Χ., στὸ λατινικὸ κείμενο παρεμβάλλεται μιὰ ἑλληνικὴ φράση, γραμμένη ὅμως μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες καὶ (σχεδὸν) φωνητικὴ ὀρθογραφία:

CJ.3.43.0. De aleae lusu et aleatoribus.

[…] Deinde vero ordinent quinque ludos, ton monobolon ton condomonobolon ke kondacca ke repon ke perichyten. […]

«Περαιτέρω (οἱ ἐπίσκοποι) θὰ ρυθμίζουν τὰ ἑξῆς πέντε παιχνίδια, τὸν μονόβολον, τὸν κονδομονόβολον, καὶ κόνδακα καὶ ῥέπον καὶ περιχυτήν».

Advertisements