Ἡ ἐξουσία τοῦ Θεοῦ στηρίζεται στὸν φόβο ἀπέναντι στὴ γνώση. («Ἀρχὴ» στ’ αρχαῖα εἶναι καὶ ἡ ἐξουσία, π.χ. «ἑνὸς ἀνδρὸς ἀρχή», «ἀρχὴ ἄνδρα δείξει», «ἀναρχία»).

Advertisements