Ὁ Γενικὸς Γραμματέας Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων Γιῶργος Ρωμανιᾶς ἰσχυρίστηκε σήμερα τὸ πρωὶ στὸ Mega Channel πὼς ἂν οἱ συντάξεις μειωθοῦν κατὰ 16% τὸ μῆνα, θὰ μειωθοῦν κατὰ 192% το χρόνο. Οἱ δημοσιογράφοι συμφωνοῦν μαζί του.

―Λέει αὐτὸ τὸ κομμάτι μεταξὺ ἄλλων ὅτι στὴν περίπτωση τῶν μειωμένων συντάξεων θὰ ἔχετε μείωση 16% τὸ μῆνα!
―Ὄχι τὸ μῆνα!
Τὸ μῆνα! Μηνιαίως! Σήμερα ἡ μείωση εἶναι 0.5% τὸ μῆνα, 6% τὸ χρόνο. Ἐδῶ σοῦ λέει 16% τὸ μῆνα.
―Ποιές συντάξεις;
―Οἱ πρόωρες, οἱ μειωμένες. 192% τὸ χρόνο. Δηλαδὴ θὰ ἔπρεπε ἐκεῖνος ποὺ ἔκανε τὴν αἴτηση νὰ φύγει, νὰ πληρώσει κι ἀπὸ πάνω, ὄχι νὰ πάρει σύνταξη.
―Εἶναι χαζομάρα αὐτό.
―Αὐτὸ εἶναι ἀβλεψία.
―Δὲν εἶναι ἀβλεψία. Οἱ ἄνθρωποι ποὺ τὰ γράφανε δὲν καταλαβαίνανε τί γράφανε.

Ἢ ἴσως αὐτὸς ποὺ τὰ διάβαζε δὲν καταλάβαινε τί διάβαζε…

UPDATE: Κι ὅμως, ὁ τρόπος ὑπολογισμοῦ τῆς μείωσης ποὺ χρησιμοποίησε ὁ Γιῶργος Ρωμανιᾶς, δηλαδὴ μὲ πολλαπλασιασμὸ τοῦ ποσοστοῦ μείωσης μὲ τὴν ποσότητα τῶν μονάδων χρόνου, εἶναι αὐτὸς ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ ὑπάρχοντες νόμοι. Συνεπῶς, γιὰ τὸ παράλογο ἀποτέλεσμα (μείωση κάτω τοῦ 100%) δὲν μπορεῖ νὰ κατηγορηθεῖ ὁ Γιῶργος Ρωμανιᾶς, αλλὰ ἡ τσαπατσουλιὰ τοῦ συντάκτη τοῦ νομοσχεδίου. Ζητῶ συγγνώμη.

Advertisements