You are currently browsing the category archive for the ‘Γλωσσικά’ category.

Τὰ ὀλέθρια Greeklish δὲν πρωτοχρησιμοποιήθηκαν στὴν ἐποχή τῶν SMS, τῶν tweets καὶ τῆς λοιπῆς παρακμῆς: πρὶν σχεδὸν 1500 χρόνια τὸ κακὸ εἶχε ἤδη ἀρχίσει! Στὸ τρίτο βιβλίο τοῦ Ἰουστινιάνειου Κώδικα, στὸν τίτλο «γιὰ τὰ τυχερὰ παιχνὶδια καὶ τοὺς συμμετέχοντες σὲ αὐτά», ποὺ ἐκδόθηκε τὸ 529 μ.Χ., στὸ λατινικὸ κείμενο παρεμβάλλεται μιὰ ἑλληνικὴ φράση, γραμμένη ὅμως μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες καὶ (σχεδὸν) φωνητικὴ ὀρθογραφία:

CJ.3.43.0. De aleae lusu et aleatoribus.

[…] Deinde vero ordinent quinque ludos, ton monobolon ton condomonobolon ke kondacca ke repon ke perichyten. […]

«Περαιτέρω (οἱ ἐπίσκοποι) θὰ ρυθμίζουν τὰ ἑξῆς πέντε παιχνίδια, τὸν μονόβολον, τὸν κονδομονόβολον, καὶ κόνδακα καὶ ῥέπον καὶ περιχυτήν».

Advertisements

Ποιά μορφὴ τῆς παροιμιακῆς ἔκφρασης εἶναι ἡ ὀρθή, ἡ σπάνια «Ζῆσε μαῦρε μου νὰ φᾶς τριφύλλι» ἢ ἡ συνήθης «Ζῆσε Μάη μου νὰ φᾶς τριφύλλι»; Ἡ λογικὴ συνηγορεῖ ὑπὲρ τῆς σπάνιας μορφῆς. Ὁ «μαῦρος» εἶναι ἕνα μαῦρο ἄλογο ἢ ἴσως ἕνας κακομοίρης γάιδαρος, τὸν ὁποῖον ὁ ἰδιοκτήτης του μὴ ἔχοντας νὰ τὸν ταΐσει μέσα στὸ καταχείμωνο, τὸν παρακαλεῖ νὰ μείνει ζωντανὸς μέχρι τὴν ἄνοιξη (ἢ συγκεκρμένα μέχρι τὸ Μάη στὴν παραλλαγὴ «Ζῆσε μαῦρε μου νὰ φᾶς τὸ Μάη τριφύλλι»), ποὺ θὰ ξαναφυτρώσει τριφύλλι. (Ἀλλὰ τότε γιατὶ ὂλος ὁ κόσμος λέει «Μάη μου»;)
Τρεῖς παροιμίες, μιὰ ἑλληνική, μιὰ ἰταλικὴ καὶ μιὰ ἀραβικὴ δείχνουν ὅτι ἡ ὀρθὴ μορφὴ εἶναι ὄντως «μαῦρε μου»:

 1. Ὥσπου νά ’βγει τὸ τριφύλλι, ψόφησεν ὁ γάιδαρος.
 2. Campa cavallo, che l’erba cresce, δηλαδὴ «Ζῆσε ἄλογο (μέχρι) νὰ μεγαλώσει τὸ χόρτο».
 3. عيش يا كديش حتى ينبت الحشيش, «Ζῆσε ἄλογο μέχρι νὰ μεγαλώσει τό χόρτο». Παρεμπιπτόντως, τὸ χόρτο λέγεται «hashish» στ’ ἀραβικά καὶ ὁμοιοκαταληκτεῖ μὲ τὸ ἄλογο, ποὺ εἶναι «kdish»).

Δὲν ξέρω ἂν ὁ ἑλληνικὸς «μαῦρος» εἶναι ἄλογο ἢ γάιδαρος.  Τριφύλλι τρῶνε καὶ τὰ δυό τους. Οἱ δύο ξένες παροιμίες ἔχουν ἄλογο, ἀλλὰ ἡ ἑλληνικὴ γάιδαρο.

Μεγάλη μερίδα τοῦ ἑλληνικοῦ τύπου, π.χ. τὸ Capital.gr φιλοξένησε πρόσφατα τή δήλωση τοῦ Jeroen Dijsselbloem:

«Εάν θέλουμε να έχουμε έναν υγιή, ηχηρό χρηματοπιστωτικό κλάδο, ο μόνος τρόπος είναι να πούμε “κοίτα, όταν αναλαμβάνεις τα ρίσκα, θα πρέπει να τα αντιμετωπίζεις, και εάν δεν μπορείς να τα αντιμετωπίζεις, τότε δεν θα έπρεπε να τα είχες λάβει”».

Τί σημαίνει «ἠχηρὸς χρηματοπιστωτικὸς κλάδος»; Μήπως οὶ τραπεζῖτες νὰ μετρᾶνε τὶς λίρες χτυπώντας τες μὲ δύναμη πάνω στὸ τραπέζι, μὲ σεκόντο τὸν ἦχο τῶν τσαλακωμένων δολλαρίων;

Στὴν πραγματικότητα ὁ Dijsselbloem εἶχε πεῖ:

“If we want to have a healthy, sound financial sector, the only way is to say, ‘Look, there where you take on the risks, you must deal with them, and if you can’t deal with them, then you shouldn’t have taken them on.'”

«Sound» δὲν εἶναι μόνο ὁ ἦχος, ἀλλὰ καὶ ὀ ὑγιής, ὁ γερός. Ἡ λέξη μὲ τὴ σημασία «ἦχος» προέρχεται ἀπ’ τὸ γαλλικὸ son, ἐνῶ ἡ λέξη μὲ τὴ σημασία «γερὸς» ἔρχεται ἀπ’ τὶς γερμανικὲς γλῶσσες καὶ συγγενεύει ἐτυμολογικὰ μὲ τὸ γερμανικὸ gesund, ποὺ σημαίνει κι αὑτὸ «ὑγιής», «γερός». Ὀρθὸ εἶναι λοιπόν: «Ἐὰν θέλουμε ἕναν ὑγιὴ, εὔρωστο χρηματοπιστωτικὸ κλάδο» κτλ., ὅπως εὐτυχῶς μετέφρασε τὸ NewsIt.gr.

Εὐτράπελη θεωρία γιὰ τὸ πῶς προέκυψε τὸ λάθος:

–Ἔλα Μαρία, ξέρεις μήπως τί σημαίνει «a sound financial sector», δὲν τὸ καταλαβαίνω.
–«Ἰσχυρὸς χρηματοπιστωτικὸς κλάδος».
–Τί; Δὲν ἀκούγεσαι καλά!
–«Ἰσχυρὸς χρηματοπιστωτικὸς κλάδος».
–«Ἠχηρός»; Ἐντάξει, εὐχαριστῶ, γειά.

Στ’ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ ὑπάρχει ἡ λέξη «σωματουργία». Δὲν σημαίνει «body building», ἀλλὰ θἁ μπορούσαμε νὰ τὴ χρησιμοποιήσουμε δίνοντάς της μιὰ νέα σημασία· τὸ ἐνδεχόμενο παρανόησης δὲν ὑφίσταται, ἀφοῦ ἡ λέξη ἔχει περιπέσει σὲ ἀχρηστία. Ὁ body builder θὰ γινόταν «σωματουργός».

Στὰ σχόλια αὐτῆς τῆς ἀνάρτησης λέω νὰ σημειώνω λαθάκια ποὺ βρίσκω στὸν καθημερινὸ Τύπο.

Αγαπητέ Βύρωνα Πολύδωρα,

η δήλωσή σας «Γρηγορείτε Συνέλληνες» σχετικά με την παρέμβαση των 140 γλωσσολόγων στο ανύπαρκτο θέμα της κατάργησης των φωνηέντων με εξέπληξε, δεδομένου ότι είστε εν γένει μορφωμένος άνθρωπος και μεταφραστής βιβλίων.

Το σχολικό βιβλίο του Δημοτικού αναφέρεται όχι στα φωνήεντα-γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου, αλλά στα φωνήεντα-φθόγγους της Νέας Ελληνικής γλώσσας. Τα φωνήεντα-γράμματα είναι επτά (α, ε, η, ι, ο, υ, ω), αλλά τα φωνήεντα-φθόγγοι είναι πέντε ([α], [ε], [ι], [ο], [ου]). Στις γλώσσες με ιστορική ορθογραφία δεν υπάρχει γενικά αντιστοιχία ένα προς ένα μεταξύ φθόγγων και γραμμάτων. Ο ίδιος φθόγγος μπορεί να γράφεται με πολλά διαφορετικά γράμματα ή συνδυασμούς γραμμάτων, π.χ. ο φθόγγος [ι] γράφεται η, ι, υ, ει, οι, υι, ῃ. Απ’ την άλλη μπορεί να μην υπάρχει ξεχωριστό γράμμα για κάποιους φθόγγους, π.χ. για τον φθόγγο [ου], ο οποίος γράφεται με την ακολουθία ου, που αποτελείται από δύο γράμματα.

Το σχολικό βιβλίο δεν επιχειρεί να καταργήσει γράμματα του αλφαβήτου ή ν’ αντικαταστήσει την ιστορική ορθογραφία με φωνητική. Άλλωστε το ίδιο το βιβλίο ακολουθεί την ιστορική ορθογραφία, γράφοντας π.χ. «Μιλώ και γράφω». Αν ήταν συνταγμένο με φωνητική ορθογραφία, τότε θα έγραφε «Μιλό κε γράφο».

Δεν υφίσταται λοιπόν απειλή κατά του ελληνικού αλφαβήτου και της ιστορικής ορθογραφίας. Οι Συνέλληνες καλύτερα να γρηγορήσουν για τα πραγματικά προβλήματα της χώρας, που δεν είναι και λίγα. Δεν θα ‘ταν καλύτερα για τη χώρα αν οι Συνέλληνες ανησυχούσαν π.χ. για το επίδομα εκλογών που προλάβατε να δώσετε στους υπαλλήλους της Βουλής τις δύο ημέρες που υπήρξατε πρόεδρός της;

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
ein Steppenwolf

Η επίμαχη σελίδα του σχολικού βιβλίου

Σύμφωνα με φρέσκο άρθρο στο Lifo με τίτλο «Σήμα καταστροφής η ψήφος στην Αριστερά», δηλώνει ο Γιούνκερ ο Juncker

“υποστηρίζει ότι η ψήφος στην ριζοσπαστική Αριστερά και η επικράτηση της (κάτι που όπως λέει δεν αποκλείεται) θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες για την ευρωζώνη. Δηλώνει δε ότι μια τέτοια ψήφος θα βλάψει όχι μόνο την Ελλάδα αλλά όλη την ευρωζώνη: «Αυτό θα πρέπει να αποφευχθεί. Κάτι τέτοιο θα έστελνε ένα σήμα καταστροφής. Πρέπει να το γνωρίζουν οι Έλληνες».”

Ευτυχώς είχα ήδη διαβάσει την πρωτότυπη συνέντευξη.

Τον ρωτάνε:

Τι απαντάτε στο εξής σενάριο: η ριζοσπαστική Αριστερά κερδίζει και καταγγέλλει το ευρώ και το πρόγραμμα λιτότητας.

Was sagen Sie zu folgendem Szenario: Die radikale Linke gewinnt und kündigt Euro sowie Sparprogramm auf?

Απαντά:

Αν η ριζοσπαστική Αριστερά κερδίσει –κάτι που δεν μπορεί ν’ αποκλεισθεί– οι συνέπειες για τη νομισματική ένωση είναι απρόβλεπτες. Θα πρέπει να συνομιλήσουμε με την κυβέρνηση, όποια κι αν είναι αυτή. Το ν’ αποχαιρετήσει κανείς την νομισματική ένωση είναι επικίνδυνο. Θα διακινδύνευε την εσωτερική συνοχή της ευρωζώνης.

Wenn die radikale Linke gewinnt – was man nicht ausschließen kann – sind die Folgen für die Währungsunion nicht absehbar. Wir werden mit jeder Regierung reden müssen. Ich kann jeden nur davor warnen, sich von der Währungsunion zu verabschieden. Der innere Zusammenhalt der Euro-Zone wäre gefährdet.

Τον ρωτάνε:

Τι πολιτικές συνέπειες θα είχε μια έξοδος της Ελλάδας απ’ το ευρώ για το συνολικό ευρωπαϊκό σχέδιο;

Welche politischen Folgen hätte ein Euro-Austritt Griechenlands für das gesamte europäische Projekt?

Απαντά:

Ανεξάρτητ’ απ’ τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες για την Ελλάδα, θα ήταν ζημιά για την ευρωζώνη και τη συνοχή της. Αυτό πρέπει ν’ αποφευχθεί. Οι συνέπειες θα ήταν ουσιαστικές και καταστροφικές. Αυτό πρέπει οι Έλληνες να το συνειδητοποιήσουν.

Unabhängig von ökonomischen und sozialen Folgen für Griechenland selbst, wäre es ein Schaden für die Euro-Zone und für den Zusammenhalt der Euro-Zone. Das gilt es zu verhindern. Das hätte eine verheerende Signalwirkung. Das muss den Griechen bewusst sein.

Δηλαδή αναφέρεται στις συνέπειες μιας πιθανής εξόδου της Ελλάδας απ’ την ευρωζώνη, όχι στις συνέπειες μιας πιθανής πρωτιάς του ΣυΡιζΑ στις εκλογές.

Δυστυχώς πολλοί Έλληνες θα διαβάσουν μόνο το άρθρο του Lifo, όχι την ίδια τη συνέντευξη (κι απ’ το άρθρο μάλλον μόνο τον τίτλο)… Έτσι νικά η διαστρέβλωση κι η παραπληροφόρηση.

Σημειωτέον ότι «verheerende Signalwirkung» δεν σημαίνει «σήμα καταστροφής», αλλά «συνέπεια βαθιά και καταστροφική». (Signalwirkung = σημαίνουσα συνέπεια).

Μάθετε ξένες γλώσσες! Μην αφήνετε να σας ταΐζουν κουτόχορτο!

Γαλλική περίληψη.

Τὸν περασμένο Ἀπρίλιο, τοῦ διεθνοῦς φήμης Τούρκου πιανίστα Fazıl Say τοῦ ἄρεσε πολὺ ἕνα tweet ποὺ εἶχε λάβει, τόσο πολύ ποὺ τὸ προώθησε (retweet) σὲ ὅσους τὸν παρακολουθοῦσαν. Τὸ μήνυμα περιεῖχε στίχους τοῦ μεγάλου Πέρση μαθηματικοῦ, ἀστρονόμου καὶ ποιητῆ ’Umar Khayyām, ὁ ὁποῖος παραδόξως στὴν ὀρθολογικὴ Δύση εἶναι γνωστὸς ὡς ποιητὴς, ἐνῶ στὴν ἀνορθολογικὴ Ἀνατολὴ εἶναι διάσημος γιὰ τὸ ἐπιστημονικό του ἔργο. Δυστυχῶς δὲν στάθηκε δυνατὸ νὰ βρῶ τὸ ἐπίμαχο tweet διότι στὸ μεταξὺ σβήστηκε, ἀλλὰ ἀπὸ ἄλλες πηγὲς προκύπτει ὅτι οἱ στίχοι εἶχαν (σὲ τουρκικὴ μετάφραση) ὡς ἑξῆς:

‘Irmaklarından şaraplar akacak’ diyorsun
Cennet-i alâ meyhane midir?
‘Her mümin’e iki huri’ diyorsun
Cennet-i alâ kerhane midir?

«Ἀπ’ τὰ ποτάμια θὰ ρέουν κρασιά» λές·
meyhane εἶναι ὁ Παράδεισος;
«Σὲ κάθε πιστὸ κι ἀπὸ δύο οὑρί» λές·
kerhane εἶναι ὁ Παράδεισος;

Τὸ πρόβλημα εἶναι πώς ν’ ἀποδοθοῦν οἱ δύο λέξεις meyhane καὶ kerhane. Καὶ οἱ δύο λέξεις εἶναι περσικές.

Hane θὰ πεῖ «τόπος, μέρος, σπίτι, κτήριο». May σημαίνει «κρασί»· Ἡ λέξη εἶναι ἐτυμολογικὰ συγγενὴς μὲ τὸ ἑλληνικὸ «μέθυ» (καὶ μὲ τὴν «μέθη»), ὅπως καὶ μὲ τὸ ἀγγλικὸ mead, τὸ γερμανικὸ Met καὶ τὸ σλαβικὸ мёд, ποὺ καὶ τὰ τρία σημαίνουν «ὑδρομέλι». Meyhane εἶναι λοιπὸν ὁ «οἶκος τοῦ οἴνου».

Kerhane εἶναι ὁ οἶκος ἀνοχῆς, ἀπ’ ὅπου βγαίνει ὁ ἑλληνικὸς κερχανές, ὅπως καὶ ὁ κερχανατζής.

Εὐτυχῶς ἕνας καὶ μόνο στίχος τοῦ Καβάφη ἀρκεῖ γιὰ νὰ λύσει καὶ τὰ δύο προβλήματα:

Μέσα στὰ καπηλειὰ   καὶ τὰ χαμαιτυπεῖα
[τῆς Βηρυτοῦ κυλιέμαι. …]

Ἔχουμε λοιπόν:

«Ἀπ’ τὰ ποτάμια θὰ ρέουν κρασιά» λές·
καπηλειὸ εἶναι ὁ Παράδεισος;
«Σὲ κάθε πιστὸ κι ἀπὸ δύο οὑρί» λές·
χαμαιτυπεῖο εἶναι ὁ Παράδεισος;

Τὸ ποίημα αὐτὸ, γραμμένο πρὶν καμιὰ ἐννιακοσαριὰ χρόνια, ἔβαλε σὲ μεγάλους μπελάδες τὸν Τοῦρκο πιανίστα. Δέχτηκε χιλιάδες ὀργισμένες ἀπαντήσεις, ἕνας βουλευτὴς τὸν ρώτησε ἂν γεννήθηκε κι ὁ ἴδιος σὲ χαμαιτυπεῖο, δϊώκεται δικαστικὰ γιὰ «προσβολὴ τῶν θρησκευτικῶν ἀξιῶν μέρους τοῦ ἔθνους» ἀντιμετωπίζοντας ποινὴ φυλάκισης 9-18 μηνῶν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ σκέφτεται σοβαρὰ νὰ μεταναστεύσει στὴν Ἰαπωνία.

Σχετικὸ δημοσίευμα τῶν New York Times, Turkish Pianist Is Accused of Insulting Islam:

A court here on Friday charged Fazil Say, a classical and jazz pianist with an international career, with insulting Islamic values in Twitter messages, the latest in a series of legal actions against Turkish artists, writers and intellectuals for statements they have made about religion and Turkish national identity.

Mr. Say, 42, who is also a composer, is accused of “publicly insulting religious values that are adopted by a part of the nation,” the semiofficial Anatolian news agency said. A trial is scheduled to begin on Oct. 18, with Mr. Say facing up to 18 months in prison if convicted.

Likening heaven’s promise of rivers of wine to a tavern and of virgins to a brothel, [a tweet] referred to a poem by the 11th-century Persian poet Omar Khayyam, Mr. Say said in a text message from Slovenia, where he had just arrived for a concert.

The messages are no longer available online.

(Ἄσχετη παρατήρηση: τὸ «μέγαρον στὴν πόλιν» ἀπ’ τὸ καβαφικὸ ποίημα
θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἑλληνικὴ ἀπόδοση τοῦ ἀγγλικοῦ townhouse).

Jazz alla turca στὴν Ἰαπωνία ἀπ’ τὸν Fazıl Say:

Ἐνῶ στὸ Παρίσι ὁ Ἀλέξης Τσίπρας χρησιμοποίησε διερμηνέα, στὴ νέα συνέντευξη ποὺ παραχώρησε στὸ Channel 4 ἄρχισε στ’ Ἀγγλικὰ. Μετ’ ἀπὸ λίγο τὸν κέρδισαν τὰ Ἑλληνικά. Προλαβαίνει ὅμως νὰ πεῖ «I think that it’s impossible to be happened”.

Μερικῶς διορθωμένη ἀπομαγνητοφώνηση.

Παρατηρήσεις:

 • Ἡ χρήση τοῦ ρήματος «to instit in sth» ἐπιμένει:
  • We don’t believe that they will instit in the austerity measures.
  • We believe that they will not instit in their positions.
  • I don’t believe that they will instit in this position.

  Οὔτε οἱ Ἄγγλοι τὸ καταλαβαίνουν. Τὴν πρώτη καὶ τὴ δεύτερη φορὰ τὸ διορθώνουν σὲ «instate» καὶ μόλις τὴν τρίτη σὲ «insist».

 • Στὸ θέμα τοῦ δημόσιου χρέους τῆς χώρας σημειώνεται σημαντικὴ πρόοδος. Ὁ Τσίπρας ἔμαθε πιὰ ὅτι δὲν εἶναι €3,5 δις, ἀλλὰ €350 δις. Βέβαια τὸσο ἦταν πρὶν τὸ κούρεμα μὲ τὰ δύο PSI. Μέχρι τὴν ἑπόμενη συνέντευξή του ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ἴσως ἔχει μάθει τὸ ἀκριβὲς μέγεθος.

I don’t know what miss… madame Merkel want to do, but I know what we want to do. We don’t want Greece outside… outside euro. We don’t want Greece outside Eurozone. We want Greece inside euro and inside Eurozone but I believe, we believe that madame Merkel put euro and Eurozone in a big danger by keeping w… in this austerity measures. The austerity measures put Europe and Eurozone in a big danger. So we want to change the austerity measures, also in Greece, and also in Europe. That’s what we want to do, and we want to do this with… in cooperation with the other forces and the… the people of euro, the people who want a big change because everybody now understand that with this policy we are going directly i… to the hell, and we want to change this… this way.

We believe that if… eh… Greece go back to… to… to drachma, the second day the other countries in Europe will have the same problem, and I… I really disagree with a lot of thing that madame Merkel say and do, but I… I… I… I agree with that that she said, she said before a… before a… a… a month ago… a month before that. If Greece go out of euro, the second day the markets will find who will be the second, and the second will be Italy or Spain. Italy has a very big debt, public debt, not like Greece, Greece have thirty five hundred eh… million euros but Italy has a debt about one point nine trillion, so you can understand what I… I was meaning when I was telling to you that this road goes to hell. We don’t want Europe to be in… in… in a catastrophe way. So, if we want to save Europe w… w… we need to change… to change these directions.

No, I don’t believe that we will have a benefit if Greece go back to the drachma. I don’t believe that, because, as I told you before, the second day the Eurozone will be in a big disaster, so I… I… I don’t, we don’t believe, we don’t want a whole catastrophe of Eurozone and for euro. And at the same time we don’t want to go back to drachma because in Greece we’ll have the poor people to have drachmas and rich people to buy everything with euro. And this evolution, it will not a good evolution for society and for the people. We, eh… we are here to… to… to… to try to be with eh… with the majority, and the majority of people need to be in a safe way. So that’s why we don’t believe that we’ll have benefits with drachma. It’s clear for us. We’ll be, we will do whatever we could do in this direction to keep Greece inside Eurozone and inside euro. But as I told you before, we are watching this situation in… in… in the whole view of Europe and Eurozone. You can understand what will happen if Eurozone will… will be split… splitted and if Eurozone will be in this big danger. I think that our position is clear in this question.

First of all, we will cancel all this austerity measures eh… in memorandum. Do you know the memorandum?

We’ll cancel the memorandum and then we will go to renegotiate in european level about a common way to go out, to go outside of this crisis. And we believe that this crisis is not a greek crisis, but a european crisis, and we will try to find a common solution and I said to you before what… what our opinion about the solution, about the role of ECB, eh… about the eurobond, about the negotiation of the debt in european level, of… of… of the public debt of all the european countries. That’s… that’s… that’s our opinion, that’s our position, I think it’s a clear position.

Yes, we think that we’ll find partners. First of all in the… in the… south countries, eh… I think that we have the… the same problem with Italy, with Spain, with Portugal, and also with Ireland, and I think that we will find partner and also in the central Europe. I am looking very positive the change in… in… in… in France with the mister Hollande win in elections. Eh… I will try to find partners but I think that the political situation in Europe will change the next days especially after the big change in Greece. If… if people instit in this… in this… in this opinion that we… we don’t want more austerity measures, w… w… we can’t go on with these austerity measures because everything is… is… is… was destroyed in Greece, if Greek people instit in this opinion I think that everything will change in Europe.

Παρατήρηση: τὸ δημόσιο χρέος τῆς Ἑλλάδας δὲν εἶναι «thirty five hundred million euros», δηλαδὴ €3,5 δισεκατομμύρια, ἀλλὰ δυστυχῶς τὸ ἑκατονταπλάσιο.

Σχετικὸ ἄρθρο: Τα αγγλικά του Τσίπρα.

Κατηγορίες

Ἀρχεῖο

Advertisements