Ὁ τίτλος τοῦ ἱστολογίου προέκυψε τυχαίως μὲ ἀντικατάσταση τῶν «ποιητῶν» ἀπὸ «τυμβωρύχους» στὸν τίτλο της γνωστῆς «Μπαλάντας στοὺς ἄδοξους ποιητὲς τῶν αἰώνων» τοῦ Καρυωτάκη.
Σημειωτέον ὅτι ἐνῶ οἱ «ποιητὲς τῶν αἰώνων» ἀνήκουν στοὺς αἰῶνες, οἱ «τυμβωρύχοι τῶν αἰώνων» δὲν τοὺς ἀνήκουν· τοὺς ἀνασκάπτουν.

Advertisements