Σὲ πρόσφατη συζήτηση στό ἱστολόγιο τοῦ Νίκου Σαραντάκου ἐξετάστηκε τὸ θέμα τῶν γερμανικῶν ἀποζημιώσεων. Ἕνας Γερμανὸς φίλος μου μὲ τὸν ὁποῖον τὸ συζήτησα, πρόβαλε τὸ ἑξῆς εὐφυὲς ἐπιχείρημα:

–Ἀφοῦ μοῦ λές, Λύκε τῆς Στέππας, ὅτι οἱ ἑλληνικὲς κυβερνήσεις τὴ δεκαετία του ’60 ἔβαλαν τὴν τζίφρα τους σὲ συμφωνία διευθέτησης τοῦ ζητήματος, τότε τὸ θέμα ἔχει κλείσει μιὰ γιὰ πάντα.
–Μά,
ἀντέτεινα ἐγώ, οἱ κυβερνήσεις μας τότε ἦταν ξενόδουλες καὶ προδοτικές…
–… καὶ ὑπέγραφαν συμφωνίες εἰς βάρος τῶν δικαίων καὶ τῶν συμφερόντων τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ κτλ. κτλ.
–Ἀκριβῶς!
–Αὐτὸ δὲν ἔχει καμιὰ σημασία. Καὶ ἡ δική μας ναζιστικὴ κυβέρνηση ἦταν προδοτικὴ καὶ ὁδήγησε τὴ χώρα καὶ τὸ ἔθνος στὴν καταστροφή, ἀφήνοντας πίσω της σωροὺς ἐρειπίων κι ἐκατομμύρια νεκρούς, ἀνάπηρους καὶ πρόσφυγες. Κι ὅμως οἱ Γερμανοὶ ὄφειλαν πολεμικὲς ἐπανορθώσεις, παρόλο ποὺ ἡ κυβέρνησή τους δὲν τοὺς εἶχε ρωτήσει πρὶν τοὺς βγάλει στὸν πόλεμο καὶ παρόλο ποὺ τὸν συνέχισε καὶ μετὰ τὸ τέλος τοῦ 1942, ἂν καὶ φανερὰ χαμένο· μόνο ἕνας παράφρων θὰ προτιμοῦσε νὰ μὴ συνθηκολογήσει.
Οἱ Γερμανοὶ πλήρωσαν τὰ λάθη καὶ τὴν προδοσία τῆς κυβέρνησής τους. Κατὰ τὸν ἴδιον τρόπο καὶ οἱ Ἕλληνες πληρώνουν τὰ λάθη ἢ τὴν προδοσία τῆς δικῆς τους κυβέρνησης, ποὺ διευθέτησε τὸ θέμα τῶν πολεμικῶν ἐπανορθώσεων μὲ τρόπο ἀσύμφορο γιὰ τὴν Ἑλλάδα.

Μ’ ἄλλα λόγια:

  1. ἂν εἶναι σωστὸ οἱ λαοὶ νὰ πληρώνουν τὰ λάθη τῶν κυβερνήσεών τους, τότε τὸ θέμα τῶν ἀποζημιώσεων ἔχει κλείσει ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια, ἀπὸ τότε ποὺ οἱ ἑλληνικὲς κυβερνήσεις δέχτηκαν τὴ διευθέτηση, ἀκόμα κι ἂν αὐτή τους ἡ ἀπόφαση ἔβλαψε καταφανῶς τὰ συμφέροντα τῆς Ἑλλάδας·
  2. ἂν πάλι δὲν εἶναι σωστὸ οἱ λαοὶ νὰ πληρώνουν τὰ λάθη τῶν κυβερνήσεών τους, τότε οἱ Γερμανοὶ δὲν ὀφείλουν καμιὰν ἀποζημίωση γιὰ τὰ λάθη τῆς κυβέρνησής τους πρὶν καμιὰ ἑβδομηνταριὰ χρόνια. Πῶς νὰ φταῖνε ἄλλωστε, τὴ στιγμὴ ποὺ οἱ περισσότεροι δὲν εἶχαν κἂν γεννηθεῖ τότε ἢ ἦταν ἀκόμα μικρὰ παιδιά;
German Cemetery

Ἀνατολικὸ μέτωπο – ὁ τελευταῖος σταθμὸς.

Advertisements